Industry & Project Engineering

Industry & Project Engineering (ďalej I&PE, IPE) je projektová a inžinierska spoločnosť pôsobiaca v oblasti chemického priemyslu, spracovania ropy, výroby tepla a elektrickej energie, infraštruktúry a občianskych stavieb. Pri projektovaní využívame výkonné nástroje a softvér, ako je Aveva PDMS, ELCAD a AUCOPLAN od Aucotec, Aspen PLUS a HYSYS od AspenTech, Caesar II, SINETZ programy, softvérové produkty Autodesk, atď.